De fire sønderjyske kommuner og Museum Sønderjylland udtrykker ærgrelse og sender åbent brev til kulturministeren

dato

En museumsreform er på vej, og her har en arbejdsgruppe under Kulturministeriet kigget på de finansieringer, som museer i Danmark årligt modtager og på den baggrund lavet en anbefaling til den nye museumsreform.

Arbejdsgruppen har fremlagt modeller som, hvis de føres ud i livet, kan reducere Museum Sønderjyllands årlige tilskud fra 33,3 millioner kroner til enten 14,7 eller 7,3 millioner kroner alt efter den valgte model.

Det vækker stor ærgrelse i de fire sønderjyske kommuner og Museum Sønderjylland, som derfor har sendt et åbent brev til kulturministeren for at italesætte bekymringerne.

”Vi henvender os til dig som repræsentanter for en landsdel med en særlig identitet, med en særlig historie og med en særlig forpligtelse til at bygge bro – mellem dansk og tysk og mellem flertal og mindretal på begge sider af grænsen”, står der blandt andet i det åbne brev, som også sætter fokus på regeringens eget grundlag:

”De modeller, som arbejdsgruppen anbefaler, vil ikke bare være en urimelig ændring af Museum Sønderjyllands finansieringsgrundlag. Det vil være et signal til befolkningen i Sønderjylland om, at regeringsgrundlagets prioritering af at styrke kulturen i hele landet, ikke gælder her. Og endelig vil det være et signal til hele Danmark om, at regeringens ambition om at prioritere den danske identitet og den fælles historie ikke omfatter det dansk-tyske grænselands kernefortællinger, spørgsmålene om nation, identitet, grænser og mindretal.”

Det åbne brev til Kulturminister, Jacob Engel-Schmidt, kan læses her.


https://aabenraa.dk/om-kommunen/nyheder/nyheder/ritzau/de-fire-soenderjyske-kommuner-og-museum-soenderjylland-udtrykker-aergrelse-og-sender-aabent-brev-til-kulturministeren
Kilde: Aabenraa Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.