Borgerne giver overvejende god feedback til Jobcenter Aabenraa i ny undersøgelse

Foto: Aabenraa kommune.
dato

En ny undersøgelse af borgernes erfaringer med Jobcenter Aabenraa viser overvejende positiv feedback, hvilket lover godt for fremtidige beskæftigelsesinitiativer i kommunen.

Aabenraa Kommune har gennemført en omfattende undersøgelse for at få indsigt i borgernes oplevelser med jobcenteret. Dette initiativ blev udført i samarbejde med 43 andre kommuner og har resulteret i værdifulde data, som kan bruges til at forbedre beskæftigelsesarbejdet.

Undersøgelsen i Aabenraa Kommune resulterede i 835 besvarelser. Den samlede tilfredshedsscore for Jobcenter Aabenraa er 3,5 ud af 5, hvor 57,8% af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse. Dog er 21,5% af borgerne meget utilfredse eller utilfredse, mens 20,7% hverken er tilfredse eller utilfredse.

Blandt de mest tilfredse er personer, der er i jobafklaringsforløb, med en score på 3,83, mens job- og uddannelsesparate borgere er mindst tilfredse, med en score på 3,0. Ældre borgere i alderen 50-66 år viser større tilfredshed sammenlignet med yngre borgere i alderen 16-29 år, og kvinder er generelt lidt mere tilfredse end mænd. Der er ingen væsentlig forskel på tilfredsheden uanset hvor længe borgerne har været i jobcenteret.

Vicekommunaldirektør Søren Lorenzen har kommenteret på de positive resultater, men understreger også vigtigheden af at rette fokus mod de utilfredse borgere. Formanden for Aabenraa Kommunes arbejdsmarkedsudvalg, Dorrit Knudsen, ser undersøgelsen som et vigtigt redskab til at forbedre indsatsen inden for beskæftigelse. Undersøgelsens resultater vil blive brugt til at arbejde med nye idéer og initiativer under Velfærdsaftalen Aabenraa.

Arbejdsmarkedsudvalget har ambitioner om at styrke indsatsen for beskæftigelse og sikre en værdig og meningsfuld sagsbehandling for alle borgere i kommunen. Med disse nye data håber kommunen at skabe endnu bedre rammer for beskæftigelsesindsatsen i fremtiden.

https://aabenraa.dk/om-kommunen/nyheder/nyheder/ritzau/ny-undersoegelse-af-borgernes-erfaringer-med-jobcenter-aabenraa-er-overvejende-positiv

Kilde: Aabenraa Kommune