Lærere til afdeling A på Fjordskolen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du uddannet lærer? Brænder du for undervisning af børn med særlige behov? Er du én, der er villig til at gå nye veje for at lykkes i det pædagogiske arbejde med børnene? Og vil du gerne være en del at et specialpædagogisk fyrtårn? Hvis ja, så vil vi gerne modtage en ansøgning fra dig.

Lidt om os
Fjordskolen er Aabenraa kommunes specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Vi underviser elever fra 0.–10. årgang, ligesom vi har skolefritidsordning for alle årgange.

Alle skolens elever har omfattende behov for specialpædagogisk bistand i form af særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, der understøtter undervisningen i folkeskolens fag og fagområder, tilrettelagt med særligt hensyn til elevernes læringsforudsætninger.

På Fjordskolen undervises børn med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) og lignende problematikker, børn med multiple funktionsnedsættelser samt børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle af vores børn har fysiske handicaps, og nogle af vores børn har indlæringsvanskeligheder kombineret med opmærksomhedsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder.

Vi søger lærere til afdeling A, hvor der undervises elever med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF) og elever, som har behov for forudsigelig og visuel pædagogik. På afdeling A, er der ca. 100 elever, fordelt i 17 klasser.
På afdeling A er elevgruppen målt på funktionsniveau fra svagt fungerende til meget velfungerende, hvor flere tager afgangsprøver i udvalgte fag. Pædagogikken og de pædagogiske metoder tager afsæt i aktuel viden og forskning på autismeområdet og en tillid til, at alle gør deres bedste.

Vi søger lærere med følgende kompetencer

 • er uddannet lærer
 • har lyst til og mod på at undervise i en bred vifte af fag i indskolingen og mellemtrin eller lyst til at være et fagligt fyrtårn, der kan tage elever til afgangsprøve i flere fag.
 • erfaring med eller interesse for autisme og specialpædagogik
 • kan være en rammesættende og tydelig voksen, der samtidig er villig til at gå nye veje for at lykkes i det pædagogiske arbejde
 • der har lyst til at udvikle undervisning og samvær med respekt for Fjordskolens værdier
 • har lyst til at videreuddanne sig inden for det specialiserede område.
Vi vil gerne have, at du i din ansøgning forholder dig til, hvordan dine styrker kan bringes i spil hos os.

Vi tilbyder
 • faglige udfordringer i et specialpædagogisk miljø med en høj grad af specialiseret viden
 • et inspirerende og udfordrende job, hvor du arbejder tværfagligt med flere faggrupper
 • dygtige og engagerede kollegaer
 • udvidet skole-hjem samarbejde
 • en skole, der målrettet arbejder mod sin vision om at være et specialpædagogisk fyrtårn

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om faste stillinger på 37 timer/ugentligt. Stillingerne ønskes besat fra den 1. august 2024.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for specialskoler og principperne om lokal løn.
Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffe- og børneattest, og at ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Hvis du vil vide mere
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Betina Volquartzen, tlf.nr. 2467 1380, bfv@aabenraa.dk eller afdelingsleder Tina Mätzke, tlf.nr. 2056 2114, tmknu@aabenraa.dk. Se i øvrigt skolens hjemmeside.

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 9. juni 2024. Send din ansøgning og relevante bilag via linket.
Samtaler afholdes i uge 25

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=fbaf8a83)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aabenraa Kommune, Åbjerg, 6340 Kruså

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6049072

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet