Lærere til Fjordskolen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Lærere til Fjordskolen
Er du lærer, og brænder du for undervisning af børn med særlige behov? Er du én, der er villig til at gå nye veje for at lykkes i det pædagogiske arbejde med børnene? Og vil du gerne være en del af et specialpædagogisk fyrtårn? Hvis ja, så vil vi gerne modtage en ansøgning fra dig.

Lidt om os
Fjordskolen er Aabenraa kommunes specialskole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. Vi underviser elever fra 0.–10. årgang.
Alle skolens elever har omfattende behov for specialpædagogisk bistand i form af særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, der understøtter undervisningen i folkeskolens fag og fagområder tilrettelagt med særligt hensyn til elevernes læringsforudsætninger.
På Fjordskolen undervises børn med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) og lignende problematikker, børn med multiple funktionsnedsættelser, børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle af vores børn har fysiske handicaps, og nogle af vores børn har indlæringsvanskeligheder kombineret med opmærksomhedsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder.

Vi søger en lærer til afdeling A
Vi søger en lærer til afdeling A, hvor der undervises elever med diagnoser inden for autismespektrumsforstyrrelser (ASF) og elever, som har behov for forudsigelig og visuel pædagogik. Læring og pædagogik i afdelingen tager afsæt i aktuel viden og forskning på autismeområdet. Eleverne på afdeling A er målt på funktionsniveau fra svagt fungerende til meget velfungerende, hvor flere tager afgangsprøver i udvalgte fag. Stillingen på afdeling A, er som udgangspunkt i indskolingen.

På afdeling A er der 100 elever fordelt i 10 klasser, fra 0.-10. klassetrin. På afdeling A er der ansat 22 lærere, 21 pædagoger og 6 pædagogmedhjælpere, der arbejder tæt sammen for at skabe struktur og forudsigelighed for eleverne.

Vi søger en lærer til afdeling D
Vi søger en lærer til afdeling D, hvor der undervises elever med generelle indlæringsvanskeligheder, fysiske funktionsnedsættelser og forskellige syndromer. Der tages afsæt i en neuropædagogisk tilgang til elevgruppen. Læring og undervisning på afdelingen tager således afsæt i neuropsykologi og neuroaffektiv udvikling. Elevgruppen er målt på funktionsniveau fra svagt til middel fungerende. Hovedfokus er på elevernes livsduelighed og læring.

På afdeling D er der 50 elever fordelt i 10 klasser, fra 0. – 10. klassetrin. På afdeling D er der ansat 12 lærere, 13 pædagoger, 5 pædagogmedhjælpere og 2 social- og sundhedsmedarbejdere. Der er således et tværfagligt fokus, hvor samarbejde og koordinering, er nødvendigt for at skabe en meningsfuld hverdag for vores elever.

Vi søger en lærer til afdeling E
Vi søger en lærer til afdeling E, hvor der undervises elever med opmærksomhedsforstyrrelser og socio-emotionelle vanskeligheder. Pædagogikken og de pædagogiske metoder tager afsæt i aktuel viden og forskning på bl.a. ADHD-området samt inden for det neuropædagogiske område for at skabe og fremme elevernes kompetencer via en helhedsorienteret og handlepræget pædagogik. På afdelingen arbejder vi med Low arousal tilgang til eleverne.  Elevgruppen er målt på funktionsniveau fra svagt til velfungerende.

På afdeling E er der 30 elever fordelt i 7 klasser, fra 0. – 10. klassetrin. På afdeling E er der ansat 8 lærere, 11 pædagoger og 5 pædagogmedhjælpere, der arbejder tæt sammen for, at give eleverne en god skoledag.

Vi søger lærere med følgende kompetencer

  • uddannet lærer
  • erfaring med eller interesse for specialpædagogik
  • er rammesættende og en tydelig voksen, der samtidig er villig til at gå nye veje for at lykkes i det pædagogiske arbejde
  • kan udvikle undervisning og samvær med respekt for Fjordskolens værdier (Læs her om Fjordskolens vision og værdier.)
  • vil videreuddanne sig inden for det specialiserede undervisningsområde
Vi vil gerne have, at du i din ansøgning forholder dig til, hvordan dine styrker kan bringes i spil hos os og hvilke(n) afdeling, du er interesseret i.

Vi tilbyder
  • faglige udfordringer i et specialpædagogisk miljø, med en høj grad af specialiseret viden
  • et inspirerende og udfordrende job, hvor du arbejder tværfagligt med flere faggrupper
  • dygtige og engagerede kollegaer
  • udvidet skole-hjem samarbejde
  • en skole, der målrettet arbejder mod sin vision om at være et specialpædagogik fyrtårn

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om faste stillinger på 37 timer/ugentligt. Stillingerne ønskes besat fra 1. marts 2024.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for specialskoler og principperne om lokal løn.
Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet straffe- og børneattest og at ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Hvis du vil vide mere
Du er velkommen til at kontakte
Afdelingsleder A Betina Volquartzen, bfv@aabenraa.dk, 2467 1380
Afdelingsleder indskoling Tina Mätzke,  tmknu@aabenraa.dk, 2056 2114
Afdelingsleder D Ulla Sparholt, us@aabenraa.dk , 2160 2438
Afdelingsleder E Nina Brunsgård Specter-Sørensen, nbspe@aabenraa.dk, 2160 2438
Se i øvrigt skolens hjemmeside.

Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 9. januar 2024.
Send din ansøgning og relevante bilag via linket.
 

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=b2d04234)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aabenraa Kommune, Åbjerg, 6340 Kruså

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955297

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet